Za hlasem je pěvecko-terapeutická metoda Blanky Hrubé. Jejím východiskem je hluboká vnitřní relaxace, která prostřednictvím dechu a pohybu vede k vystavění těla jako hudebního nástroje. Při jeho rozeznívání hlasem následně dochází nejen k prohloubení vnímání a hudební imaginace, ale díky postupnému uvolňování různých bloků také k propojení s vlastní bytostí a přirozeností.
V rámci kurzů je metoda prakticky aplikována při zpěvu regionálních písní, které umožňují návrat k místní zpívané tradici, oživují ji a napomáhají dále rozvíjet její odkaz. Menším zpěvákům ji autorka přibližuje prostřednictvím jednoduchých hudebních hrátek, pro zralejší interprety a sbory obohacuje jejich znění vícehlasými úpravami.

Mgr. et Mgr. art. Blanka Hrubá, Ph.D. – zpěvačka, sbormistryně, klavíristka, pedagožka, terapeutka. Během její mnohaleté práce se školenými zpěváky i pěveckými nadšenci všech věkových kategorií vykrystalizovala pěvecko-terapeutická metoda „Za hlasem“. Pěvecky při ní vychází autorka z hlubokého vhledu do práce s hlasem, který získala během sólového školení u paní doc. Drahomíry Míčkové. V terapeutické složce se inspirovala pěveckou metodou Škola odhalení hlasu, Orffovou metodou a čerpala ze svých mnohaletých zkušeností s lektorováním čínského harmonizačního cvičení Qigong.

Hudební metoda Sedmihlásek přináší způsob výuky hudebních dovedností a znalostí, které vychází z potřeby celostního přístupu k hudební výchově dětí. Ve své koncepci zohledňuje nejen potřebu jejich muzikálního rozvoje, ale klade také důraz na pěstování dalších důležitých dovedností, jako je např. vnitřní rovnováha malých muzikantů či schopnost vzájemné spolupráce.
Metodika vychází z principů muzikoterapie a barevného hraní a je propojena s nejnovějšími poznatky v oblasti hlasové výchovy.

Potřebujete se na něco zeptat? Napište Martě.
centrumbystrina@gmail.com