Hudební metoda Sedmihlásek přináší způsob výuky hudebních dovedností a znalostí, které vychází z potřeby celostního přístupu k hudební výchově dětí. Ve své koncepci zohledňuje nejen potřebu jejich muzikálního rozvoje, ale klade také důraz na pěstování dalších důležitých dovedností, jako je např. vnitřní rovnováha malých muzikantů či schopnost vzájemné spolupráce.
Metodika vychází z principů muzikoterapie a barevného hraní a je propojena s nejnovějšími poznatky v oblasti hlasové výchovy.

Potřebujete se na něco zeptat? Napište Martě.
centrumbystrina@gmail.com