Musica Priboriensis je smíšený studentský sbor, který v roce 2019 založila Mgr. et Mgr. art. Blanka Hrubá, Ph.D. Vznikl původně ve spolupráci Masarykova gymnázia Příbor a Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě a a je tvořen sólovými zpěváky, jež jsou převážně absolventy MGP. V současné době se zaměřuje na interpretaci staré hudby a především na zpracování tzv. příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století.

Má za sebou řadu úspěšných koncertů, konaných při různých příležitostech. Účinkuje na adventních, vánočních a novoročních koncertech, koncertech duchovní hudby, Mezinárodním dni památek a sídel, jarních a velikonočních koncertech, na Noci kostelů. Vystupuje ve spolupráci s varhaníkem Mgr. Pavel Rybka, ArtD. a různými instrumentálními tělesy, jako je Komorní orchestr Kopřivnice nebo Orchestr Pavla Josefa Vejvanovského.

Spolupracovníci:

Mgr. Kamila Mazalová, odborná konzultantka souboru Musica Priboriensis. Kromě sólových projektů je v současné době členkou souborů Collegium 1704 a Tiburtina ensemble, spolupracuje také se soubory Ensemble Phoenix Munich a Musica Aeterna.

Videoukázka:

Potřebujete se na něco zeptat? Napište Martě.
centrumbystrina@gmail.com