Centrum Bystřina je nezisková organizace, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka U342. V rámci umění pěstování života se zaměřuje na celostní přístup k péči o vyvážený životní styl, osobností kultivaci, podporu pohybových a hlasových aktivit a duchovní rozvoj.

Tuto neziskovou organizaci založila Mgr. et Mgr. art. Blanka Hrubá Ph.D. ve spolupráci se svými přáteli. Centrum Bystřina tvoří tři seskupení:

Valentin – smíšený pěvecký sbor, tvořený zpěváky napříč generacemi, který se ve své činnosti věnuje především autorskému zpracování lidových písní z Příbora a okolí a zaměřuje se na oživení převážně těch méně známých.

Musica Priboriensis – smíšený vokálně – instrumentální studentský soubor, který je tvořen sólovými zpěváky a flétnovým kvartetem. V současné době se zaměřuje především na zpracování tzv. příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století.

Nefritová stezka – oddíl harmonizačního cvičení, zaměřeného na osobní kultivaci prostřednictvím péče o tělo a ducha. Jde o cvičební systém, který čerpá z propojení východních a západních znalostí (čínské medicíny, Qigongu, jógy, meditace, práce s dechem a hlasem).

O nás

Blanka Hrubá
zakladatelka Centra Bystřina
www.blankahruba.cz
E: blanka.hruba@upol.cz

Andrea Seidlová
ředitelka Centra Bystřina

Spolupracovníci

Marta Randusová
organizátorka Centra Bystřina

Elen Jeřábková
jednatelka sboru Valentin

Kateřina Thomke
jednatelka sboru Musica Priboriensis

Natálie Kučinská
asistentka sbormistra, smuteční řečnice, porodní asistentka

Jana Vítkovská
rehabilitační masérka, lektorka Funkčního Qigongu

Anna Škarková
lektorka Funkčního Qigongu, fyzioterapeutka

Jan Žanek Kvasnička
lektor, praktik čínské medicíny a vnitřní alchymie
www.jankvasnicka.com
E: jank@jank.cz

Martin Ondráček
lektor, masér Shiatsu, zdravotník záchranář

Potřebujete se na něco zeptat? Napište Martě.
centrumbystrina@gmail.com